Disclaimer

Disclaimer

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Inter-Sprint Banden BV of verbonden vennootschappen nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Beelden, beeldmerken, productnamen en merknamen zijn en blijven eigendom van de producenten en/of leveranciers. Het gebruik hiervan is uitsluitend bedoeld om de omschrijving van het product te verduidelijken met als doel de potentiële koper op een juiste wijze voor te lichten. Wijzigingen op de website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Tekst- en zetfouten en specificatiewijzigingen voorbehouden.